Reklamácia

 

Záručná lehota je zákonom stanovená na 24 mesiacov, pri našom tovare slúži daňový doklad (faktúra) zároveň ako záručný list. Reklamácie sa nevzťahujú na vady spôsobené nesprávnym použitím a bežným opotrebením alebo nezodpovedajúcim spôsobom. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď po vzniku vady.

Postup pri reklamácií:

  • Vytlačte a vyplňte formulár pre reklamáciu tovaru ktorý stiahnete tu a pridajte ho do balíka spolu s tovarom.
  • Priložte kópiu daňového dokladu (faktúry).
  • Balík neposielajte na dobierku. Takáto zásielka nebude prevzatá. Dopravu od zákazníka si vždy hradí zákazník.
  • Balík pošlite doporučene na adresu: 

             Gema Company s. r. o.
             Zápotockého 19
             Prešov 080 01

  • Reklamácie sú spracovávané v priebehu maximálne 30 dní od dátumu prijatia reklamovaného výrobku.
  • V prípade odôvodnenej reklamácie bude poškodený tovar opravený alebo vymenený za iný tovar, ak to nebude možné (napr. chýbajúci výrobok na sklade) - vrátime Vám hodnotu ceny výrobku.